Truyện tranh Nhân quả ba đời

Truyện tranh Nhân quả ba đời

 09:40 05/02/2018

Lúc bấy giờ, Tôn giả Khánh Hỷ cùng với 1.250 vị Bhikṣu ở trên Pháp hội Linh Sơn.

Khi ấy ngài Khánh Hỷ chắp tay đỉnh lễ, rồi đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay, và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật:

"Bạch Thế Tôn! Vào thời Mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở Nam châu Thắng Kim sẽ khởi sinh rất nhiều nghiệp chẳng lành. Họ không tôn kính Tam Bảo, không kính trọng cha mẹ, và không có mối quan hệ giữa quân thần, cha con, hay vợ chồng. Năm mối quan hệ sẽ rối ren và hỗn loạn. Họ bần cùng hạ tiện, sáu căn không hoàn chỉnh, suốt ngày chỉ sát sinh hại mạng. Tầng lớp cũng không bình đẳng, có người thì giàu sang, có kẻ thì nghèo túng. Nhân duyên gì đã dẫn đến những quả báo này? Ngưỡng mong Thế Tôn hãy từ bi giảng giải tường tận cho chúng đệ tử."

Phật bảo ngài Khánh Hỷ và các vị đại đệ tử:

"Lành thay, lành thay! Các ông hãy lắng nghe. Bây giờ Ta sẽ nói rõ cho các ông. Hết thảy nam nữ già trẻ trong thế gian, có kẻ bần tiện, có người phú quý, có kẻ thọ khổ tột cùng, có người hưởng phúc bất tận, tất cả việc này đều là do quả báo của đời trước.

Muốn được quả báo lành thì phải nên làm gì? Trước tiên là hiếu kính cha mẹ. Kế đến là kính tin Tam Bảo. Thứ ba là đừng giết hại và hãy phóng sinh. Thứ tư là ăn chay và bố thí. Những việc như thế mới có thể gieo trồng phúc điền cho đời sau."
Kinh nhân quả

Kinh nhân quả

 21:57 05/08/2017

Lúc bấy giờ, Tôn giả Khánh Hỷ cùng với 1.250 vị Bhikṣu ở trên Pháp hội Linh Sơn.

Khi ấy ngài Khánh Hỷ chắp tay đỉnh lễ, rồi đi nhiễu Phật ba vòng, gối phải quỳ, chắp tay, và thưa hỏi Đức Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật:

"Bạch Thế Tôn! Vào thời Mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở Nam châu Thắng Kim sẽ khởi sinh rất nhiều nghiệp chẳng lành. Họ không tôn kính Tam Bảo, không kính trọng cha mẹ, và không có mối quan hệ giữa quân thần, cha con, hay vợ chồng. Năm mối quan hệ sẽ rối ren và hỗn loạn. Họ bần cùng hạ tiện, sáu căn không hoàn chỉnh, suốt ngày chỉ sát sinh hại mạng. Tầng lớp cũng không bình đẳng, có người thì giàu sang, có kẻ thì nghèo túng. Nhân duyên gì đã dẫn đến những quả báo này? Ngưỡng mong Thế Tôn hãy từ bi giảng giải tường tận cho chúng đệ tử."

Phật bảo ngài Khánh Hỷ và các vị đại đệ tử:

"Lành thay, lành thay! Các ông hãy lắng nghe. Bây giờ Ta sẽ nói rõ cho các ông. Hết thảy nam nữ già trẻ trong thế gian, có kẻ bần tiện, có người phú quý, có kẻ thọ khổ tột cùng, có người hưởng phúc bất tận, tất cả việc này đều là do quả báo của đời trước.

Muốn được quả báo lành thì phải nên làm gì? Trước tiên là hiếu kính cha mẹ. Kế đến là kính tin Tam Bảo. Thứ ba là đừng giết hại và hãy phóng sinh. Thứ tư là ăn chay và bố thí. Những việc như thế mới có thể gieo trồng phúc điền cho đời sau."Khi ấy Đức Phật nói bài kệ nhân quả rằng:
Thống kê
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay138
  • Tháng hiện tại3,529
  • Tổng lượt truy cập86,059
Tìm hiểu Đạo Phật

Đức phật thành Đạo, chứng đắc thành Bậc Giác Ngộ ,hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây